Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÝJIMEČNÝ VÝLET

V dubnu se vydalo 25 žáků 8.A ZŠ Kuncova na dvoudenní výlet do Terezína. Po úvodní přednášce o Terezínu za doby tzv. Protektorátu Čechy a Morava, kdy sloužil jako sběrný tábor pro židy, následovala prohlídka Památníku Terezín, židovského muzea, ghetta, židovského hřbitova, ale také zajímavý večerní workshop. Druhý den jsme absolvovali prohlídku Malé pevnosti, kde se dostavily silné emoce. Na některé žáky působilo prostředí hodně depresivně. Cestou domů jsme si ještě udělali výšlap na horu Říp. Chtěli bychom poděkovat panu řediteli, který pro nás výlet, ubytování i stravování bezplatně zařídil z dotace ministerstva školství a jel s námi.

Tereza Zajíčková, žákyně 8.A