Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Dne 9. dubna byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. Volby probíhají pouze na území České republiky a pouze v některých volebních obvodech. Území městské části Praha 13 patří do volebního obvodu č. 21, pro který byly volby rovněž vyhlášeny.
Voličem může být pouze občan České republiky.
V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách www.praha13.cz. Ačkoli se volby uskuteční až ve dnech 2. a 3. 10. 2020, již nyní se můžete v kanceláři č. 433/434 ve 3. patře budovy úřadu přihlásit do okrskových volebních komisí. Podrobnější informace o práci v okrskové volební komisi včetně přihlášky najdete na webových stránkách www.praha13.cz → VOLBY.
Nebude-li v prvním kole voleb zvolen senátor, proběhne ve dnech 9. a 10. 10. 2020 druhé kolo voleb.
Pokud nehodláte volit ve svém volebním okrsku (dle místa trvalého bydliště), je od vyhlášení voleb možné žádat o vydání voličského průkazu. Volit pak můžete v rámci volebního obvodu č. 21 (ten zahrnuje území MČ Praha 5, 13 a Praha-Řeporyje) v kterémkoli volebním okrsku. O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 30. 9. 2020 do 16.00 hodin (3. patro úřadu, kancelář č. 433, 434). Žádost můžete zaslat také poštou (musí obsahovat váš úředně ověřený podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 25. 9. 2020.
Volič, který nebydlí na území České republiky a je zapsán ve zvláštním seznamu u zastupitelského nebo konzulárního úřadu České republiky v cizině, může požádat u těchto úřadů o vydání voličského průkazu a s ním pak může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
Podrobnější informace o voličských průkazech včetně formulářů žádostí najdete na www.praha13.cz → VOLBY. Další informace o volbách získáte na tel. 235 011 313 (317), popř. elektronickým dotazem na e-mailovou adresu maskovas@praha13.cz.
Na webové stránky úřadu a úřední desku budou postupně vkládány aktuální informace, souhrnný článek o volbách do Senátu Parlamentu České republiky bude uveřejněn v zářijovém čísle časopisu STOP.

Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru