Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

červen 2020
ročník XXX

Uzávěrka příštího čísla: 10. 8. 2020 Distribuce: 28. 8. – 4. 9. 2020

Podařilo se nám být vždy o krok napřed
Podařilo se nám být vždy o krok napřed

Začátek března odstartoval dny plné obav, ale také přibývajících opatření, která se týkala městských částí, úřadů... O tom, jak to všechno zvládal náš úřad, jsme si povídali s tajemníkem Jaroslavem Marešem.

celý článek
Voda je dar
Voda je dar

Pro většinu z nás je naprostou samozřejmostí, že doma otočíme kohoutkem a teče nám pitná voda. Nikdo z nás v tu chvíli nepřemýšlí o tom, odkud se vlastně ta životadárná tekutina bere. Voda tvoří většinu zemského povrchu. Člověk sám je z většiny tvořen vodou a nepřežije bez ní víc než několik dní. Koho z nás napadne, že vlastně žijeme ve vodním ráji? Važme si vody. Ne každý má takové štěstí, že má pitné vody dostatek.

celý článek
Pozastavení činnosti
Pozastavení činnosti

Ještě na březnové výborové schůzi jsme plánovali další akce na jaro a vlastně na období do prázdnin, ale hlavně také oslavy výročí založení sboru, které by se měly uskutečnit v září. Snad to situace dovolí a rádi vás na nich přivítáme. Bohužel s narůstajícím počtem nakažených přišlo i množství tvrdých opatření a vládních nařízení. Šíření koronaviru ovlivnilo život a dění i v našem sboru.

celý článek