Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Žlutá stužka na Slunečním náměstí

Na travnaté ploše na Slunečním náměstí byla v květnu k vidění výstava fotografií Jana Jirkovského s názvem Yellow Ribbon Run aneb Žlutá stužka v pohybu.
Yellow Ribbon Run neboli Běh se žlutou stužkou spoluorganizují Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba a nezisková organizace RUBIKON Centrum. Cílem projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
Putovní výstava fotografií informuje veřejnost nejen o projektu samotném, ale věnuje se také jednotlivým osobnostem, které jej podporují. Vypráví také poutavé příběhy účastníků, kteří se do Běhu se žlutou stužkou zapojili. „Návrat lidí s trestní minulostí do běžného života je jistě náročným obdobím a děkuji všem, kteří se tomuto společensky i lidsky závažnému tématu věnují,“ řekl starosta David Vodrážka.
Symbolické vernisáže se zúčastnili starosta David Vodrážka a radní Aneta Ečeková Maršálová, dále pak ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, ředitel věznice Ruzyně Tomáš Hůlka, za neziskovou organizaci Rubikon Centrum Veronika Friebová a za organizátora Yellow Ribbon Run Markéta Filkuka.

Lucie Steinerová