Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O prázdninách bez velkoobjemových kontejnerů

V červenci a v srpnu nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram na září bude zveřejněn na webu městské části Praha 13, www.praha13.cz → Životní prostředí → velkoobjemové kontejnery a v zářijovém vydání zpravodaje STOP.

Jitka Zámorská, OŽP