Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změna času zahájení svozu komunálního odpadu

V souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu dojde k posunu základního času zahájení svozu komunálního odpadu z 6 hodiny ranní na dobu dřívější o jednu hodinu. Pro zajištění hladkého průběhu svozu komunálního odpadu je posun času nezbytný i s ohledem na objízdné trasy. Je předpoklad, že v tomto čase budou komunikace ještě průjezdné a svozová vozidla nebudou překážkou v plynulosti dopravy v Praze.

Dana Céová, OŽP