Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 – informace pro volební strany

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 ve volebním obvodu Městská část Praha 13 přijímá odbor občansko-správní Úřadu MČ Praha 13 (dále jen „registrační úřad“).
Kontaktními osobami k přijetí kandidátní listiny jsou:

  • Šárka Mašková, tel. 235 011 313, e-mail: maskovas@praha13.cz, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5-Stodůlky, 3. patro, kancelář č. 434
  • Martina Koloušková, tel. 235 011 316, e-mail: kolouskovam@praha13.cz, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5-Stodůlky, 3. patro, kancelář č. 426

Osobní podání kandidátní listiny bez předchozího objednání je možné v tomto časovém rozmezí:
Pondělí 8.30 – 17.30, úterý 8.30 – 15.30, středa 8.30 – 17.30, čtvrtek 8.30 – 15.30, pátek 8.30 – 13.00
V rozsahu uvedených hodin si lze termín pro podání kandidátní listiny i telefonicky zarezervovat na tel. 235 011 313 nebo e-mailem – maskovas@praha13.cz.
Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne 19. 7. 2022 v 16.00. V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu prokazatelně doručena (nestačí předání k poštovní přepravě), a to včetně všech příloh (prohlášení jednotlivých kandidátů) a petice (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta). Lhůtu nelze prodloužit, ani prominout její zmeškání.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Potřebný počet podpisů bude zveřejněn v zákonných termínech na webových stránkách www.praha13.cz.
Kandidátní listiny registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 19. 7. do 25. 7. 2022.
Ve lhůtě do 1. 8. 2022 lze na základě výzvy registračního úřadu odstranit případné nedostatky. Rozhodnutí o registraci vydá registrační úřad ve lhůtě do 6. 8. 2022.
Volební strany mohou delegovat do okrskových volebních komisí členy resp. náhradníky ve lhůtě do 24. 8. 2022.
Další podrobné informace ohledně kandidatury resp. delegování členů do okrskových volebních komisí jsou uveřejněny na webových stránkách www.praha13.cz.

Šárka Mašková