Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

I MOTÝLI MAJÍ SVÉ REKORDMANY

Ve dnech 27. února až 20. března si mohli návštěvníci radnice prohlédnout výstavu motýlů, kterou připravila městská část ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy. Slavnostního zahájení se ujali tajemnice úřadu Kateřina Černá a zástupce starosty Petr Zeman. Na deseti panelech jsme se dověděli, s jakými motýly se můžeme setkat například v horách a podhůří, na lesních cestách a okrajích lesa nebo na mokrých loukách a rašeliništích. Dověděli jsme se, že největším motýlem ČR je noční martináč hrušňový, seznámili jsme se i s dalšími rekordmany, ale i s vzácnými a ohroženými druhy. Samostatný panel byl věnován Praze a jejímu okolí, kde se vyskytuje kolem 80 druhů motýlů, což je více než polovina z celkového počtu v celé republice. „Městská část by ráda dala prostor i dalším živočišným druhům,“ řekl zástupce starosty Petr Zeman. „Chystáme například entomologickou výstavu, kde se občané dozvědí, jaký hmyz žije především v Prokopském údolí, které je unikátní přírodní lokalitou, zajímavé by určitě bylo i téma mykologické. Výstavy tohoto druhu jsou rozhodně zajímavé a pravidelně se setkávají s kladným ohlasem návštěvníků radnice.“

Eva Černá