Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MALÍ OBČANÉ UVÍTÁNI NA RADNICI

Celkem 50 nových občánků Prahy 13 přivítal 14. března v obřadní síni radnice starosta městské části David Vodrážka. Vítání občánků s jejich rodiči pořádá městská část pravidelně. Pokaždé pozve přes 50 ratolestí ve věku okolo 7 měsíců. „Mám radost z toho, že je dětí více a že také rodiče s dětmi na tuhle společenskou záležitost více chodí. Přesto ale rodičům vždy připomenu, že se s nimi těším na setkání zase za rok,“ řekl s úsměvem starosta.

-st-