Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za studiem knižních pramenů do Hostivaře

Klementinum už nestačilo a tak byl v Hostivaři otevřen nový depozitář Národní knihovny, kam bylo přestěhováno nejen pět milionů svazků, ale i pracoviště pro digitalizaci fondů a jejich další zpracování. V plánu je ještě rekonstrukce starší části depozitáře se třemi miliony knih a stavba další budovy. Pak by v Hostivaři mělo nalézt domov celkem sto milionů svazků, v Klementinu zůstane asi 1,7 milionu. Knihovna chce tak získat kapacity pro své fondy na příštích 50 až 60 let. Dostavba depozitáře nahradila ambicióznější projekt tzv. chobotnice Jana Kaplického, který, ač zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži, zůstal především díky hradnímu a částečně magistrátnímu odporu nerealizován. Výstavba strohé budovy na pražské periferii, financovaná z prostředků ministerstva kultury, dosáhla takřka 387 milionů korun. Nový depozitář splňuje klimatizační podmínky nejoptimálnějšího prostředí pro knihy, ale i nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Třistatřicet červených bomb naplněných dusíkem chrání před požárem uložené knihy ale i návštěvníky. Plyn, jehož naplnění vyjde skoro na milion korun, vytlačí vzduch z depozitářů a zabrání tak šíření ohně. Dozajista nejvyhledávanější součástí nového depozitáře je také studovna, kam si budou lidé chodit půjčovat i knížky, které jsou součástí Národního konzervačního fondu. Ten obsahuje všechny prvotisky knížek, skript i časopisů, které byly u nás po roce 1901 vydány a představuje tak pravý poklad Národní knihovny. Více najdete na www.nkp.cz.

Dan Novotný