Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ANGLIČTINU ZVLÁDAJÍ PERFEKTNĚ

Základní škola Mládí je certifikovaným centrem, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských zkoušek z angličtiny. Žáci této školy skládají pravidelně zkoušky, na jejichž základě získávají celoživotně platný certifikát osvědčující jejich znalosti z angličtiny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Letos se k těmto zkouškám přihlásilo celkem 21 žáků, z toho tři ke zkoušce FCE for Schools, kterou studenti zpravidla skládají na středních školách. Ministerstvo školství vydalo v září vyhlášku umožňující školám uznat mezinárodní zkoušky na úrovni B1 a B2 jako náhradu profilové části maturitní zkoušky z angličtiny.

Matulová Doubravka, ZŠ Mládí