Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

RADNICE ZBLÍZKA

Výchova k občanství je jedním ze základních kamenů vzdělávacího systému. Aby si studenti dokázali k nabytým znalostem týkajících se samosprávy představit i konkrétní práci na úřadě, navštívila 1.C Gymnázia J. Heyrovského radnici Prahy 13. Studenty čekala beseda s místostarostkou Marcelou Plesníkovou a tajemnicí úřadu Kateřinou Černou, ale také prohlídka radnice s vedoucím hospodářské správy Jaroslavem Matýskem. Studenti měli možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst radnice, vychutnat si výhled z její zatravněné střechy, projet se elektromobilem a hlouběji poznat práci živnostenského odboru.

Kuba Koráb