Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte nám říct svůj názor

Zajímá nás váš postoj k plánované revitalizaci veřejných prostranství městské části Praha 13. Zveme proto občany na veřejné projednání investičních záměrů odboru životního prostředí, které se koná ve středu 11. dubna od 17 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. Vyjádřit se můžete k navržené revitalizaci dvou lokalit naší městské části.


Rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku Chalabalova

Jedná se o celkovou rekonstrukci středové části vnitrobloku, zejména o rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy. Prostor je rozčleněn oplocením ve tvaru kruhových obrazců, které představují obří hlemýždí ulitu. Křivky oplocení pokračují do středu hřiště a mění se na posedové zídky. Hřiště je určeno pro starší děti. Povrch bude tvořit říční písek (dopadové zóny) a betonová dlažba. Herní prvky (lanovka, šplhací kostky, prolézací oblouky, hnízdo k houpání) jsou určeny především pro rozvoj motoriky dětí – držení rovnováhy a koordinaci pohybů. Hřiště doplní nový mobiliář. Stromové patro bude doplněno o další jedince a nižší keřové patro bude kopírovat tvar šnečí ulity. U vchodu do hřiště je navržen trvalkový záhon.

Agility hřiště u Volcana

Na území Prahy 13 se dosud nenachází žádné hřiště pro psy. Podél cesty z Centrálního parku do Prokopského údolí je naplánováno hřiště pro výcvik psů. Na travnaté ploše oddělené od cesty plotem bude instalováno 8 herních prvků. Hřiště bude doplněno dvěma stylovými lavičkami a odpadkovými koši se stojanem na sáčky na psí exkrementy. Projednání uvedených záměrů je součástí aktivit místní Agendy 21.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21