Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

duben 2018
ročník XXVIII

Uzávěrka příštího čísla: 9. 4. 2018 Distribuce: 27. 4. – 4. 5. 2018

Uzavření sjezdu z Pražského okruhu směrem na Třebonice

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) oznámilo v závěru roku 2017 městským částem a obcím v okolí sjezdu 23A Pražského okruhu u Třebonic svůj záměr uzavřít toto napojení na Pražský okruh, a to sjezd i nájezd. Důvodem k tomuto kroku má být plánované rozšíření Pražského okruhu na šest pruhů a nebezpečnost tohoto napojení.

celý článek
Den učitelů v Praze 13
Den učitelů v Praze 13

Dvacátý osmý březen je dnem, kdy si připomínáme důležitost pedagogického poslání. Městská část Praha 13 se tradičně přidala k oslavě Dne učitelů a v úterý 20. března pozvala na radnici 32 vybraných pedagogů. Ti převzali z rukou starosty Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové a předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda ocenění za svou záslužnou práci.

celý článek