Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přivítali jsme nové občánky

Ve čtvrtek 8. března přivítal starosta naší městské části David Vodrážka v obřadní síni úřadu na Slunečním náměstí nově narozené děti, aby je oficiálně uvedl do řad občanů Prahy 13. Pokud máte i vy zájem o pozvání na tuto malou slavnostní akci, je zapotřebí narození dítěte oznámit osobně pracovnici odboru občansko-správního nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@p13.mepnet.cz. O termínu a konkrétním čase konání vítání občánků jsou pak rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána zhruba 3 týdny před samotným konáním akce.

-el-