Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sbor Doodles na Velké Ohradě

Nejen hudební zážitek, ale i poučení, si odnesli žáci 2. stupně Základní školy Janského z únorového koncertu pěveckého sboru Doodles – jediného mužského gay sboru v České republice.

Hudební produkce byla spojena s diskuzí s pracovníky nadace Jules a Jim. Ta se zabývá preventivními programy proti homofobii a xenofobii určenými především školám. Tady se nejen homosexuálně orientované děti poměrně často setkávají s nevhodnými vtipy, slovními útoky, šikanou a fyzickým napadáním. Vznikají tak problémy, které bohužel mohou vyústit v tragický konec. Tomu všemu lze předcházet vhodnou osvětou.

Děti a často i jejich rodiče mají k problematice odlišného sexuálního zaměření poměrně málo informací. I ty ale často bývají neúplné a zkreslené.

ZŠ Janského je místo, kde ctíme svobodu, demokracii a tyto hodnoty předáváme našim žákům. A ti si ze zmíněné akce odnesli nejen příjemný hudební zážitek, ale i úplně nový pohled na tuto tematiku.

Jan Havlíček, ředitel školy