Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v době mimořádných opatření

V měsíci březnu došlo v souvislosti s významně zhoršenou situací v celé zemi ke zpřísnění opatření. Naši strážníci zahájili důsledné kontroly zaměřené zejména na nošení ochrany dýchacích cest v místech, kde je to mimořádným opatřením striktně uloženo. To se týká i veřejně přístupných míst a zastávek MHD na území Prahy, nikoli jenom vnitřních prostor staveb. Důrazně upozorňujeme, že je dále zakázáno požívat alkoholické nápoje na veřejnosti, bezdůvodné noční vycházení po deváté hodině večerní a na území Prahy 13 jsou (k datu redakční uzávěrky) uzavřena i dětská hřiště a sportoviště, která zřídila MČ Praha 13. Žádáme tímto všechny občany o respektování nastavených pravidel, aby nedocházelo ke stále častějším konfliktům se strážníky městské policie, kteří jsou povinni dodržování nařízení po občanech vyžadovat.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP