Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Historie SDH Třebonice

V 90. letech předminulého století se zrodila u občanů Třebonic myšlenka založit v obci hasičský sbor. Ustanovující valná hromada 21. 6. 1896 schválila v počtu 25 lidí stanovy sboru. Ty byly zapsány výnosem c.k. místodržitelství dne 15. 10. 1896 a na základě toho se sboru dostalo zemské subvence v částce 120 zlatých. V roce 1897 zakoupil sbor požární stříkačku, která byla vysvěcena u příležitosti poutě na Krtni.
Za první světové války došlo k přerušení veškeré činnosti sboru. V poválečných letech byla zmotorizovaná stříkačka a k 30 letům trvání sboru byla předvedena na veřejném cvičení. V letech okupace nebyly prováděny žádné zápisy v kronice sboru. V roce 1945 získal náš sbor opuštěný automobil značky Opel Blitz, který členové dali dohromady. Tento automobil sboru velmi dlouho sloužil.
V poválečných letech zaznamenal náš sbor velký rozmach. Z původního hasičského sboru vznikl jednotný Svaz požární ochrany. Od základů se změnilo i financování, potřebné náklady hradil stát. Naše organizace začala opět aktivně žít v 70. letech minulého století, kdy se mimo mužů začaly do činnosti zapojovat i ženy. Utvořily se i dětské kolektivy které sbíraly zkušenosti v soutěžích. Na počest zakládajícího člena proběhl v roce 1976 na louce u rybníka nultý ročník Memoriálu Josefa Holečka. Začal rozmach i techniky a sbor získal požární automobil a stříkačku. V dalších letech se rozrůstá činnost jak sboru, zásahové jednotky, tak i dětí, které se zapojují do hry Plamen. Požárnímu sportu se věnují nejen muži ale i ženy.
V roce 1991 se mění stávající název organizace na sbor dobrovolných hasičů. Zažíváme další rozmach naší činnosti a získáváme i sportovní hřiště pro účely tréninků hlavně dětí a mládeže. Na rok 1996 připadly oslavy 100 let založení sboru, kdy náš sbor získává svůj prapor.
Na tento rok připadají oslavy 125. výročí založení sboru. Doufejme, že situace dovolí tyto oslavy uspořádat.

Marta Horáková,starostka SDH Třebonice