Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Inspirující přednáška

Někteří učitelé naší FZŠ Trávníčkova se ve dnech 2. a 3. března zúčastnili v rámci projektu 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání on-line přednášky s francouzskými kolegy. Průvodcem byla společnost Casnava, která učí pracovat pedagogy s cizojazyčnými žáky a připravuje pro ně různá školení.
První den přednášky byl zaměřen na představení vzdělávacího systému ve Francii. Zúčastnili se také rodiče cizinců, kteří se s námi podělili o své zkušenosti se zapojováním do školního dění a popsali, jak velice důležitá je vzájemná interakce mezi školou a rodinou. Tématem druhého dne bylo začleňování cizinců do vzdělávacího procesu. Podrobně jsme se seznámili s jednotlivými kroky inkluze ve Francii. Přednášející nás inspirovali konkrétními příklady z praxe, ukázali metody, jak lze s cizinci pracovat, jak lze k začleňování přistupovat. Možnost vzájemné diskuze nabídla prostor pro srovnání inkluze v obou zemích.

Ilona Žďárská