Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Názor zastupitelů

Zastupitelstvo i jeho výbory konečně mohou zasedat online

Zastupitelstvo městské části Prahy 13 schválilo návrh z dílny koalice Zelených a Pirátů o změnách Jednacího řádu, který nově umožňuje jednání Zastupitelstva a jeho výborů prostřednictvím videokonference, tedy bez osobního kontaktu jednotlivých členů. Díky této změně se mohou jednání zúčastnit distančně i osoby, které jsou v karanténě nebo nucené izolaci. Zároveň se tím snižuje riziko nákazy nejen mezi samotnými zastupiteli a členy výborů, ale opatření v konečném důsledku chrání i jejich blízké a sousedy – tedy všechny obyvatele Prahy 13.
Praha 13 byla jednou z posledních městských částí, která neměla jednací řády upravené pro současnou pandemickou situaci, a jsme proto rádi, že tento náš návrh zastupitelé přijali. Tím umožnili naší městské části plnit své povinnosti vůči občanům i v této nelehké době. Osobně považuji za potěšující, že shoda byla napříč všemi kluby a návrh byl schválen jednomyslně – pevně doufám, že u smysluplných změn chránících zájmy a zdraví našich občanů bude taková shoda napříč politickým spektrem novou normou.

Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Reakce klubu Zastupitelstva MČ Praha 13

Změna jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13, která umožnila zapojení online konference do jednání zastupitelstva, byla projednána již v prosinci 2020 a byla výsledkem konsenzuální schody napříč politickými kluby. Není tedy pravdou, že Praha 13 byla jednou z posledních v Praze, kdo tuto formu jednání schválil. Legislativní odbor MČ se touto problematikou zabýval v podstatě od jara a cílem bylo zpracovat materiál tak, aby případně nemohl být soudně rozporován a splnil všechny zákonné požadavky.
Situace ve věci možnosti distančního jednání zastupitelstva a rady totiž není vůbec jednoduchá. Z důvodu právní jistoty je nutné dát si velký pozor na zohlednění tzv. osobního výkonu mandátu. S tímto zákonodárce počítá například v zákoně č. 90/1995 Sb., ale i v zákoně č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze včetně výkladu k tomuto zákonu. Ne nadarmo vláda ČR schválila 30. listopadu 2020 návrh ministra vnitra na změnu zákonů o územních samosprávných celcích včetně hl. m. Prahy, kde obcím, městským částem a krajům bude dána nově právní jistota v možnosti distančního jednání zastupitelstva a rady. Návrh novely příslušných zákonů není dosud ani schválen.

Za klub ODS Petr Zeman