Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kraslice pro radost i jako poděkování

Mezi nejoblíbenější svátky roku patří bezesporu Velikonoce. Každý rok se slaví v jiný den, protože jde o jeden z mála pohyblivých svátků. Jsou nejen nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale jsou to také svátky jara, probouzející se přírody a naděje. V tomto roce připadají na začátek dubna. Letos pro nás není ani tak moc důležité, na které dny tyto svátky připadnou, protože budou bohužel úplně jiné. Budou covidové – bez koledníků, setkání s rodinou, přáteli...
Pro řadu z nás budou tyto sváteční dny ale pracovní. A pro lékaře, sestřičky a ostatní zdravotnický personál budou obzvlášť náročné. Proto se členové jednoho z našich klubů seniorů – klubu VIII-turisti – rozhodli, že pro zhruba 150 zdravotníků z KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) v motolské nemocnici, kde převážnou část pacientů tvoří nemocní s covid-19, připraví dárek pro radost. Téměř 200 nádherných kraslic – letos malých, barevných poslů naděje.

Eva Černá