Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odstranění některých stromů pomůže těm ostatním

V únoru začala údržba břehového doprovodu Prokopského potoka. Správu zmíněného potoka zajišťuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Důvodem kácení je uvolnění perspektivních vzrostlých stromů, zejména dubů letních. Tento zásah je dle sdělení výše uvedeného odboru důležitý z hlediska lepšího osvětlení nejen korun stromů, ale také spodních částí kmenů, pomůže ke zlepšení růstu a posílení dobrého zdravotního stavu. Osvětlené kmeny jsou také příznivější z hlediska biodiverzity bezobratlých živočichů.

Jana Gilíková