Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přikrmování vodních ptáků není potřeba

Nejdůležitější je vědět, že dokonce i v zimě je v Praze pro vodní ptactvo dostatek přirozené potravy a právě ta je pro ně z hlediska výživy nejvhodnější. Pokud krmíte ptáky pečivem, neprospíváte jim, ba právě naopak.
Vodní ptactvo na pražských vodních plochách je oblíbenou atrakcí zejména pro rodiny s dětmi a seniory. Častokrát se děti k nedělní procházce ani nenechají přemluvit, pokud jim neslíbíte, že půjdete krmit labutě. Musíme vás požádat, abyste to nedělali. Přikrmování vodních ptáků pečivem je pro ně vysloveně škodlivé a má i pár dalších negativních důsledků pro okolní přírodu. Sůl obsažená v pečivu je pro ptáky jedovatá, stejně jim škodí cukr, velké kusy tvrdého pečiva mohou ptákům poranit jícen, staré pečivo bývá často plesnivé (ani si toho nemusíte všimnout) a plísně jsou pro ptáky silně toxické....
Více informací získáte na www.praha-priroda.cz/aktuality

-red-