Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč je všude Karel?

Karlovo náměstí, Karlův most, Karlova univerzita, Karlovy Vary... Proč je všude Karel?! Co to bylo za Karla? Touto otázkou se po tři únorové týdny zabývali při distanční výuce čtvrťáci z FZŠ prof. O. Chlupa. Zjišťovali informace o jeho životě, o jeho nejvýznamnějších počinech. Zkoumání jim zpestřovaly různé hádanky, doplňovačky, křížovky, rébusy a videa.
Mnozí nalezli schovanou schránku u kostelíku v Krtni, který Karel IV. navštěvoval při cestě na Karlštejn a kam se děti v rámci zdravého pohybu vydaly, aby mimo jiné hledaly prvky románského stavebního slohu. Někteří žáci si prošli i gotické Nové Město pražské a s pomocí připravených úkolů ho zažili tak, jak nejspíš vypadalo za Karla IV. Každý vybíral nejdůležitější informace a tvořil si postupně plakát o Karlovi IV., českém králi a římském císaři, a portfolio své práce. Děti si vlastníma rukama vytvořily například i papírovou věrnou kopii svatováclavské koruny nebo korunovační šaty. Vrcholem celého úsilí pak byla přeměna myšlenek o Karlovi do trojrozměrného díla. Každý umělec se pokusil s pomocí různého materiálu ztvárnit život a dílo Karla IV. Vznikly tak keramické sochy, busty, stavby z lega, papírové sochy a mnohé další skvosty. Někteří umělci se rozhodli realizovat svou představu prostřednictvím hry Minecraft.
Všechna výsledná díla jsou k vidění na výstavě u vstupu do naší školy. Velký dík patří samozřejmě autorům, ale i rodičům, bez jejichž pomoci by tento projekt nemohl mít tak krásný výsledek. Výstava má dvě části – skutečnou za okny školy a virtuální, kterou najdete na našem webu.

Třídní učitelé 4. tříd FZŠ prof. O. Chlupa