Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zdokonalují se i při on-line výuce

Během minulého měsíce prošli studenti 5. ročníku Anglofonní základní školy testováním prostřednictvím on-line testu s názvem TrackTest. Jde o univerzální diagnostický test podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který testuje schopnosti studentů ve čtení, gramatice a poslechu.
Většina z nich nyní dosáhla úrovně B2 (student je středně pokročilý). Pro naši školu je dobrou zprávou také to, že TrackTest je vytvořen pro studenty vyššího věku a obchodní pracovníky po celém světě. Tomu také odpovídá slovní zásoba a výrazy, které se v testu objevují. Společnosti jako Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a univerzity v Austrálii, Singapuru, Kolumbii a dalších zemích používají tento test k ověření anglické úrovně studentů či potenciálních zaměstnanců.
Žáci Anglofonní základní školy prokázali, že jejich jazykové znalosti jsou pro univerzity v anglicky mluvících zemích po celém světě dostatečné. Navíc týden od týdne rostou. I přesto, že kvůli vládním nařízením vyučujeme on-line.

Nick Doyon