Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Život je silnější

Na farní zahradě vedle kostela svatého Jakuba chováme několik králíků, aby se děti, které bydlí v panelácích, mohly radovat z roztomilých zvířátek a chtějí-li, aby se mohly naučit s nimi zacházet. Samice Rebeka vrhla nová mláďata v sobotu šestého února. Hned následující den, tedy sedmého února, přišly mrazy, které v noci srazily rtuť teploměru pod deset stupňů. Jak všichni víme, vydržely více než týden. Vzpomněl jsem si na radu jedné staré paní z Vidoule: „Nikdy králíky nepřipouštíme v lednu, aby mláďata neumrzla.“
Králičí samice mláďatům připravuje hnízdo ze sena, slámy a vlastní srsti, do něhož je vrhne a ve kterém je také pečlivě zakryje, právě aby je chránila před nepříznivými vlivy. Do hnízda se v prvních dnech nesmí sahat, aby samice mláďata neopustila. A tak jsem byl několik dní trvajících mrazů v nejistotě: přišla nějaká mláďata na svět? kolik? přežijí? neumrzla již? máme něco dělat, abychom je zachránili? Tato situace byla doslova záležitostí víry: věřil jsem, že jsou králíčata na světě, i když jsem je neviděl. A když mrazy po více než týdnu povolily a samice Rebeka odkryla hnízdo, do kotce vyhopkalo osm krásných zdravých králíčků. Pochopil jsem, proč jsou králíčci symbolem Velikonoc. Jsou to nová mláďata, plná chuti do života, která již přestála kruté životní podmínky a nebezpečí smrti. Přiznám se, že ten den, kdy jsem mláďata viděl poprvé, jsem měl až do večera dobrou náladu. Říkal jsem si: „Přece jen je život silnější a prosadí se!“ Byl to hmatatelný závan naděje v šedivých chladných dnech.
Biblický příběh o smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista nese stejné poselství – život je silnější. Nevinný Ježíš byl o Velikonocích nespravedlivě odsouzen, krutě popraven, uložen do hrobu, ale třetího dne vstal z mrtvých a setkal se se svými přáteli. A tito jeho přátelé si byli natolik jisti, že se se vzkříšeným Ježíšem potkali, že byli dokonce ochotní kvůli tomu sami zemřít. Může to znít neuvěřitelně, ale logika v tom je. Boží život, který v Ježíšovi byl, byl silnější než smrt.
Poselství Velikonoc zní o to silněji do současné situace, ve které mnozí přestáli nepříjemnou a nebezpečnou nemoc, někteří trpí osamělostí a izolací, na jiné doléhá tíže povinností spojená s on-line výukou dětí, další přišli o někoho blízkého, jiným dochází odvaha, protože není zřejmé, kdy se situace zlepší. Svátky Velikonoc mají pronikavější význam právě v pandemii – život je silnější než smrt! Můžeme a máme mít víru a naději, že aktuální těžkosti překonáme, že se dobro prosadí.
Budete-li chtít, navštivte při velikonoční procházce kostely v Praze 13. Budou otevřené. Pohled na vyobrazení Ježíše, který překonal smrt, dodá odvahu a naději také vám. A tuto naději nám všem ze srdce přeju.

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13