Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEMOKRACIE A JEJÍ PRINCIPY

Hlavním tématem humanitního projektu pro 6. ročník, který byl realizován v pátek 15. 3. v ZŠ Klausova, byla demokracie a její principy. Během dopoledne se žáci účastnili rozličných aktivit, technik a úkolů, jež spojovalo právě ústřední téma. Pracovali s textem řecké báje, vytvářeli živé obrazy, pantomimicky improvizovali, vytvářeli plakáty, diskutovali, vyslechli krátkou přednášku a nakonec vytvořili bezmála umělecké dílo, metaforickou zahrádku demokracie, ve které rostou například květiny svobody a spravedlnosti, vyrůstající z půdy rovnosti a pravdy, zalévané vzděláním, pravdivým tiskem a tolerancí. Autorkami projektu jsou učitelky Jitka Křenková, Šárka Stehlíková a Kateřina Škrétová.

Alena Klímová, zástupkyně ředitelky