Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POLICIE SENIORŮM

Téměř 60 starších občanů si 19. března v Domě seniorů Lukáš vyslechlo od nprap. Ladislava Beránka z preventivně informační skupiny Policie ČR OŘ Praha II souhrn rad a informací o zajištění bezpečí domova, bezpečném cestování a o častých fintách podvodníků a lupičů. Dostali také informační letáčky, knížky i oblíbené reflexní proužky na hole. Senioři patří kvůli důvěřivosti, neinformovanosti a osamocenému způsobu života mezi nejohroženější skupiny a přitahují pozornost zlodějů, podvodníků a násilníků. Proto jim policisté nabízejí přednášky. Tuhle si objednal Klub seniorů III.

-red-