Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

 • Pražský magistrát spustil na svých internetových stránkách www.praha.eu aplikaci, která znázorňuje aktuální dopravní situaci v metropoli.
   
 • Letos poprvé prověřilo Povodí Vltavy provozuschopnost protipovodňových vrat na Čertovce, která jsou součástí protipovodňových opatření na Vltavě v Praze. Do konce roku se tato akce zopakuje ještě třikrát.
   
 • Až do konce června bude na Staroměstské radnici v Sále architektů k vidění výstava Srdce města, shrnující a ilustrující základní problematiku vývoje Staroměstského náměstí.
   
 • Praha 7 se připojila k systému zón placeného stání. Byl zahájen provoz modré zóny, vyhrazené pro parkování rezidentů a společností se sídlem v Praze 7, do provozu byly uvedeny také parkovací automaty.
   
 • Praha chce pomocí tří principů - teritoriálního, provozního a zvláštního významu lokality - regulovat provoz výherních hracích přístrojů v metropoli. Návrh bude předložen Radě hl. m. Prahy v nejbližší době.
   
 • V případě vzniku mimořádných situací na klíčových komunikacích v metropoli bude omezován vjezd kamionů do města. Opatření má za cíl předcházet dopravním zácpám.
   
 • Praha se přidala na seznam světových měst, kde je možné využívat speciální kondiční program bootcamp - intenzivní tréninkový program pro širokou veřejnost i sportovce. Viz www.bootcamps.cz
   
 • Cyklisté, turisté i ostatní cestující mohou i letos využít speciální cyklistický vlak VELO z Prahy přes Hostivici do Slaného. Vlak bude jezdit od 29. 3. do 2. 11. vždy o sobotách, nedělích a svátcích a platí na něm jízdní doklady PID.