Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děti budou muset mít vlastní cestovní doklad

Děti budou muset mít vlastní cestovní doklad

Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z toho důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.
Nenechávejte podání žádosti o vydání nového cestovního pasu až do doby před letní turistickou sezonou. Vyhnete se tak zbytečně frontám na úřadech a ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje.
Fotografování malých dětí na pas je náročnější a vyžaduje více času, počítejte s tím při plánování doby své návštěvy na radnici. Více k tomuto tématu najdete v rubrice Na co se ptáte na s. 8.

 

 

Vydání prvního občanského průkazu

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku. Občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě 30 dnů na to, aby o jeho vydání požádal. Obdrží pak občanský průkaz s dobou platnosti 10 let.
Upozorňujeme, že pokud bude žádost podána v předstihu, takže občanský průkaz bude vyroben před dovršením15 let, bude doba jeho platnosti pouze 5 let a občan také musí zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč (za vydání OP občanumladšímu 15 let).

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

 

 

Základní registry v pilotním provozu

V rámci pilotního provozu byl 1. dubna na Úřadu MČ Praha 13 spuštěn nový informační systém základních registrů. Úřad jej bude tři měsíce testovat a opět je tedy průkopníkem, stejně jako v březnu 2007, kdy jako první v ČR zaváděl Czech Point. Informační systém základních registrů spojuje Registr obyvatel (ROB), Registr osob (ROS), Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a Registr práv a povinností (RPP). Návštěvě úřadu tak nebude předcházet obstarávání dokumentů občany samotnými a opětovné předkládání již dříve doložených dokumentů. Podle zásady„obíhat mají data, ne občan“ bude administrativní zátěž snížena a činnost úřadů značně urychlena. Základní registry veřejné správy mají svůj ostrý provoz zahájit 1. července 2012.

Martin Šmíd, vedoucí oddělení e-governmentu a fondů EU