Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rok ve znamení Karla IV

Rok 2016 se ponese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května 700 let. Tento král a císař je nepochybně jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin, velmi významné místo zaujímá i v kontextu dějin evropského středověku. V rámci výročního roku bude uspořádáno opravdu široké spektrum projektů – na Pražském hradě, v Národní galerii, v Národním muzeu... Vybrali jsme pro vás jen nepatrnou část.


  • Celkem sedmi hlavními výstavními projekty si připomene 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV. Pražský hrad. Ve dnech 15. – 29. 5. zdůrazní význam tohoto výročí zcela mimořádné vystavení korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Další výstavní projekty budou otevřeny od 15. 5. až do 28. 9. Stěžejní výstavou bude expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, druhým nejvýznamnějším počinem bude výpravná expozice Koruna království v Jízdárně Pražského hradu. Expozice Koruna Matky měst v Tereziánském křídle nabídne například neznámé fotografie z Archivu Pražského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrályv 19. a 20. století, historické plány a kresby, umělecké návrhy, grafiky, plastické modely a odlitky. Přímo do Karlovy doby návštěvníky zavede projekt Koruna na dlani, který v Rožmberském sále představí korunu jako platidlo. Více na www.hrad.cz.
  • Hold Otci vlastivzdá svým koncertem s podtitulem Noc na Karlštejně také Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem, a to ve středu 11. 5. od 17.00 do 19.00 na Staroměstském náměstí.
  • Galerie Emilie Paličkové, U Půjčovny 9 v Praze 1 nabídne ve dnech 23. 8. – 23. 9. (po – pá 10.00 – 18.00) výstavu Umění na dvoře Karla IV. ve fotografiích Karla Neuberta. Uvidíte okolo třiceti autorských fotografií týkajících se osobnosti Karla IV.
  • Výročí narození Karla IV. si připomene také slavná česká univerzita nesoucí jeho jméno. Například ve dnech 3. – 4. září chystá ve spolupráci s pražským magistrátem rekonstrukci korunovace Karla IV. před očima veřejnosti. Tento vědecký projekt bude skutečně ojedinělou událostí, která divákům umožní zhlédnout rituál v jeho autentické, historické podobě. Více na www.karel700.cuni.cz.
  • Zajímavá bude i výstava Druhý život Karla IV. v Karolinu, pořádaná ve spolupráci s Národní galerií a Národním technickým muzeem. Výstava se pokusí nastínit, jakým způsobem byla vnímána osobnost Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti.

Více na http://otecvlasti.eu/akce.

Připravila Eva Černá