Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Farář požehnal automobilům

Farář požehnal automobilům S příchodem jara odstartovala i motoristická sezóna. V Praze 13 se věřícím řidičům a jejich dopravním prostředkům dostalo svatého požehnání. V neděli 8. dubna se na Sluneční náměstí sjely desítky automobilů, kterým požehnal farář Římskokatolické farnosti Radek Tichý. „Jako křesťané věříme, že Bůh s námi chce být všude, tedy i na cestách,“ řekl farář. „Právě žehnání autům je forma prosby, aby nás Bůh provázel, chránil a aby řidiči jezdili ohleduplně,“ dodal farář. V rámci požehnání se všem motoristům a ostatním přihlížejícím dostalo krátké modlitby. Farář nakonec prošel mezi vozidly zaparkovanými při této příležitosti na náměstí před centrem Sv. Prokopa a pokropil je svěcenou vodou.


Komunitní centrum Sv. Prokopa je zaměřeno na práci s mládeží a seniory. Slouží nejen křesťanům, ale všem obyvatelům Prahy 13 a jeho činnost městská část aktivně podporuje. Farnost Stodůlky zde pořádá výuku náboženství, koná se zde příprava dospělých ke křtu či biblické kurzy. Probíhají tady také pravidelné přednášky, výstavy, koncerty, kurzy nebo cvičení pro ženy. Kostel sv. Prokopa, který je součástí Komunitního centra, je otevřen po celý rok k soukromé modlitbě kaž dé pondělí a středu od 9 do 18 hodin, v úterý od 9.30 do 12 hodin.

Eva Libigerová