Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školu obsadili matematici

Dne 9. dubna se v ZŠ Kuncova konalo obvodní kolo matematické olympiády žáků 6. – 8. tříd základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a Prahy 13. Do soutěže se zapojilo 212 účastníků, úspěšných řešitelů školních kol. Zvlášť byly hodnoceny výsledky žáků základních škol z obou obvodů a výsledky studentů víceletých gymnázií. V kategorii Z6 mezi 31 soutěžícími bylo pouze 9 úspěšných řešitelů, z toho 4 žáci ZŠ Kuncova. V kategorii Z7 se sešlo 30 účastníků ze všech základních škol Prahy 13 i Prahy 5 a mezi 17 úspěšnými řešiteli bylo 6 žáků ze ZŠ Kuncova. Se shodným počtem 17 bodů z 18 možných obsadili v této kategorii dělené druhé místo Martin Hradil a Maxim Steblyanko. Kategorie Z8 byla s 26 žáky tradičně nejméně obsazenou. Bohužel, v této kategorii nebyl mezi žáky základních škol žádný úspěšný řešitel. Žáci ZŠ Kuncova dostáli své tradici a měli nejvíce úspěšných řešitelů ze všech žáků na obou obvodech. Všem vítězům srdečně blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci školy nejen jim, ale také jejich vyučujícím. Za bezchybnou organizaci soutěže a vytvoření skvělých podmínek pro tým hodnotitelů děkuji panu učiteli Vaňkovi.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova