Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Super hodina angličtiny

Skupina žáků ze ZŠ Mládí se v rámci výuky angličtiny přihlásila do unikátního projektu, který připravilo vydavatelství Pearson ve spolupráci s BBC, tzv. Live Classes. Jde o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou propojeny třídy z celého světa přes internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími 12 školami krátké video a odpovídat na otázky, které Michael Brand, jejich „virtuální“ učitel zadával.

Z České republiky se projektu účastnily ještě další dvě školy – jedna z Ústí na Labem a druhá z Jihlavy. Poznali jsme školy z Polska, ze Slovenska, z Chorvatska, Ukrajiny, Ruska a ze Srbska. Michael Brand dával příležitost reagovat a odpovídat na otázky postupně všem školám.

V závěru hodiny jsme byli propojeni se školou v Rusku. Žáci mohli popovídat o svých školách, získat odpovědi na připravené otázky a došlo i na bezprostřední reakce. Všechny zúčastněné překvapilo, jak děti z jiných škol umí dobře mluvit anglicky a jak snadné je domluvit se navzájem v tomto jazyce. Ještě nás čeká natočit v angličtině krátké video o naší škole a podělit se o ně s ostatními školami.

Zdeněk Poláček, zástupce ředitele pro II. stupeň