Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Databáze ztracených a nalezených psů


Státní veterinární správa ČR nabízí pomoc všem, komu se ztratil pes nebo naopak, kdo psa našel a hledá jeho ma- jitele.
Jejich nově spuštěné internetové stránky s celostátní působností Databáze ztracených a nalezených psů (www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu) umožňují občanům, útulkům, městské policii apod. sdílet informace o ztrátě nebo nálezu psa. Aplikace umožňuje chovatelům nebo nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím by se měl usnadnit návrat psů k majitelům. Databáze prozatím částečně nahrazuje některé funkce centrálního registru psů, který má vzniknout od roku 2022.
Vložit informace lze pomocí jednoduchého formuláře z nabídky „Přidat psa“ (ztraceného či nalezeného). Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených či nalezených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odkazu zaslaného na oznamovatelův e-mail. Oznámení je zveřejněno po dobu deseti kalendářních dnů – pokud není smazáno dříve, nebo naopak není prodlouženo. Evidence ztracených a nalezených psů je dobrovolná, nenahrazuje však povinnost nálezce zvířete oznámit nález bez zbytečného odkladu obci (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru