Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOVÉ UČEBNY I VYBAVENÍ.


ZŠ Janského se nově profiluje jako škola, která je založena na projektové výuce, badatelských činnostech a moderních vzdělávacích metodách na druhém stupni. K tomu je potřeba také patřičné vybavení.
Díky spolupráci s ÚMČ Praha 13 se povedla v rámci dotačního programu Výzva 20 rekonstrukce dvou učeben. Jedná se o novou učebnu chemie a polytechnickou dílnu. Ta navíc dostala i nové vybavení včetně robotických stavebnic. Dále se rozšířila učebna informační a komunikační technologie o 3D tiskárnu. Díky těmto rekonstrukcím jsme se rozhodli nabídnout rozšířenou výuku přírodovědných předmětů formou praktických seminářů. Tím jsme obohatili nabídku nejen našim žákům, ale těšíme i na nové zájemce o výuku v naší škole. 

Jan Havlíček, ředitel školy