Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STUDENTI DAROVALI TÉMĚŘ 40 000 KORUN.

Do boje s šířícím se koronavirem se zapojili také maturanti ročníku 2018/2019 Německé školy v Praze v Jinonicích. Zbylé peníze vybrané na jejich maturitní ples se rozhodli použít na dobrou věc. Organizaci Život90, která se stará o seniory, v těchto dnech nejohroženější skupinu obyvatel, darovali 10 000 korun, Českému červenému kříži pak dalších 27 580 korun.
„Doufáme, že se necháte naším dobrým činem inspirovat a vaše místní organizace podpoříte také. Ať už finančně, nebo jakýmkoli jiným způsobem. Budeme vám za to velice vděční,“ vzkazují studenti maturitního ročníku 2018/2019. 

Martin Krška