Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školní kolo OVOV


Zatím poslední větší sportovní událostí v naší škole bylo poměřování sil stovek mladších i starších žáků (ze 3. až 9. tříd) v pětiboji všestrannosti v rámci soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. OVOV se skládá z několika disciplín, ve kterých děti soutěží o co nejlepší výkon – jsou to trojskok, hod medicimbalem, přeskok přes švihadlo, sedy lehy a člunkový běh. 
Pořádání této soutěže má v Základní škole Mládí již dlouholetou tradici a naši sportovci se neztrácejí ani v krajských a celostátních kolech tohoto sportovního víceboje. Připomeňme loňské druhé místo v celostátním finále, které získala Ema Adamková z letošní 4.A.
Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za chuť sportovat a soutěžit, děkujeme také pomocníkům – pořadatelům z řad žáků a všem vyučujícím, kteří s žáky trávili dny v tělocvičně a podíleli se na realizaci celé soutěže. 

Tomáš Veverka