Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápisy do mateřských škol

V současné neobvyklé situaci bude jiným způsobem organizován i zápis dětí do mateřských škol. Jednotlivé školy mají připravené potřebné formuláře na svých internetových stránkách. Po vyplnění údajů odešlete vyplněnou a podepsanou přihlášku příslušné škole – datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Pokud nemůžete využít žádnou z výše uvedených cest, budou u každé školy vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu. Doručit přihlášku bude možné od 4. do 15. května 2020. Vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola. Více informací získáte na webu jednotlivých škol nebo na www.skolyprahy13.cz

Jan Šafir, vedoucí odboru školství