Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poplatky za umístění restauračních zahrádek se promíjejí

Z důvodu zmírnění dopadů šíření onemocnění covid-19 a přijatých mimořádných opatření rozhodl Magistrát hlavního města Prahy o prodloužení prominutí místních poplatků za užívání veřejného prostranství umístěním restauračních zahrádek.
Mimořádná opatření vlády dopadají na široký okruh podnikatelů ve stravovacích službách na území hl. m. Prahy, přičemž restaurační zahrádky jsou jedním z důležitých aktivit pro tento sektor podnikání.
Od 1. 4. do 31. 5. 2021 jsou prominuty místní poplatky nejen za umístění „posezení“ před restauracemi, ale i před rychlým občerstvením, cukrárnami apod. Prominutí výše uvedených poplatků platí pro území celé Prahy.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru