Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prominutí místních poplatků z pobytu se prodlužuje

Vedení městské části Praha 13 si je plně vědomo složité situace podnikatelů v oblasti ubytování, proto prodloužilo prominutí místních poplatků z pobytu do konce května.
Krizová opatření vlády v souvislosti s onemocněním covid-19 zakázala, až na výjimky, prodej ubytovacích služeb. Podnikatelé měli velmi omezené možnosti svou činnost v sektoru ubytovacích služeb realizovat. Od 1. dubna do 31. května 2021 provozovatelé ubytovacích zařízení, která jsou k tomu určena – kolaudována (v pensionech, ubytovnách, hostelech, kempech apod.), nebudou muset od hostů vybírat místní poplatky z pobytu a nebudou je obci ani odvádět.
Městská část Praha 13 tak postupuje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a také s rozhodnutím orgánů hlavního města Prahy, kterým byly tyto poplatky prominuty hotelům.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru