Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co nás čeká na jaře?

Děti konečně mohou trénovat na hřišti na jarní závody, kterých bude v květnu a červnu dostatek.

Začnou na domácí půdě v Memoriálu Josefa Holečka, pak si zasoutěží v Řepích a vše zakončí účastí v soutěži Plamen. Letos také po dlouhé pauze opět vyběhnou za Třebonice i muži. Všichni mají můj obdiv, že v takto náročném čase, kdy neustále pomáhají s uprchlickou krizí, najdou sílu ještě trénovat.

První závody je čekají 14. května na domácím hřišti. Do uzávěrky příštího čísla STOPu už budeme vědět, jak se nám vedlo a zároveň budeme znát i vítěze rybářských závodů v Třebonicích, takže vás budeme o všem informovat.

 Po dvou letech můžeme opět uspořádat na sportovišti závody. V sobotu 14. května se od 9 hodin uskuteční memoriály pro dětské kolektivy v Memoriálu Josefa Holečka ve štafetách na 4x60m a požárních dvojicích. Odpoledne se pak pro dospělé uskuteční od 14 hodin Memoriál Vl. Nového v požárních útocích. Přijďte se podívat a fandit svým družstvům.

Zároveň bychom vás rádi pozvali i na Dětský den, který se bude konat v neděli 5. června od 14 hodin ve sportovním areálu v Třebonicích. Přijďte si zasportovat a vyhrát nějakou cenu.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice