Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


datum
stanoviště
2. 5. – po
Chalabalova – NN 3447, parkoviště u domu č. 1611/7
3. 5. – út
Běhounkova x Dominova – parkoviště proti č. 2463
4. 5. – st
Borovanského x Kurzova (na chodníku)
5. 5. – čt
Chlupova – proti č. 1800 (u MŠ)
9. 5. – po
K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha u tříděného odpadu
10. 5. – út
Bronzová – na chodníku u trafostanice (naproti č. 2016/13)
11. 5. – st
Vackova – parkovací záliv u domu č. 1540/2
12. 5. – čt
Volutová – parkoviště proti č. 2518/6
16. 5. – po
Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci
17. 5. – út
Trávníčkova – u tržiště, rozšířený chodník proti č. 1764
18. 5. – st
Srnčí x U Dobráků – parkovací záliv
19. 5. – čt
Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
23. 5. – po
Kuchařova x Svitákova
24. 5. – út
Husníkova – parkoviště u trafostanice
25. 5. – st
Janského 2370/91
1. 6. – st
Kettnerova – proti č. 2059/6 (u trafostanice)
2. 6. – čt
Amforová – proti č. 1895/24
6. 6. – po
Vlachova x Šostakovičovo náměstí – chodník proti č. 1511/8
7. 6. – út
Suchý vršek – rozšířený chodník naproti č. 2096
8. 6. – st
K Sopce – parkovací záliv
9. 6.– čt
náměstí Na Lužinách x Mládí – parkovací stání
13. 6. – po
Sezemínská – parkoviště u trafostanice
14. 6. – út
Pavrovského x Přecechtělova – rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad
15. 6.– st
Böhmova – parkoviště u kotelny
20. 6. – po
Lýskova x Chalabalova – u č. 1594 (chodník u Grafotechny)
21. 6. – út
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
22. 6. – st
Janského 2211/69 – parkovací záliv
23. 6. – čt
Fantova – parkoviště před objektem č. 1742/23
27. 6. – po
Nušlova – chodník u č. 2576/6 (výjezd z garáží)
28. 6. – út
Pod Viaduktem x Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
29. 6. – st
Podpěrova – plocha u č. 1879 (před MŠ)

Jitka Zámorská, OŽP