Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak třídit jedlé oleje a tuky?

V naší městské části byly pilotně rozmístěny nádoby na třídění jedlých olejů a tuků. Při namátkové kontrole obsahu popelnic s fialovým víkem jsme zjistili, že lidé zatím netřídí tyto komodity tak, jak by měli. Obsah je značně znečištěn jinými odpady, než do kontejneru patří. Do kontejneru patří použitý olej nebo tuk, ze smažení, z rybiček v konzervě, ze salátu, z nakládaných potravin a zbytky pevných tuků. Ke sběru oleje se hodí jakákoliv plastová lahev, kterou lze pevně uzavřít. Uzavřená plastová nádoba se pak odkládá do kontejneru. Výhodou je sbírat oleje a tuky do „mezinádoby“ se širokým hrdlem a snese vyšší teploty oleje, což může být zavařovací sklenice o objemu 0,7 l se šroubovacím víčkem. Když je tato nádoba plná, odpadní oleje z jídla snadno přelijete do PET lahve a odevzdáte do kontejneru. Do kontejneru nepatří průmyslové oleje a tuky ani žádné další odpady.

Dana Céová