Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KONCERT PRO UNICEF

V letošním roce jsme opět navázali na benefiční akci Zpívání pro UNICEF. Dětský pěvecký sbor Stodůláček, který působí v DDM Stodůlky, zazpíval 23. března spolu se sborem Všelijak v kostele sv. Martina ve zdi. Výtěžek z celé akce putoval na podporu a práci s dětmi zasaženými válečným konfliktem na Ukrajině.

Petra Šlapánková, sbormistryně DPS Stodůláček