Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nechte mě chvilku, já si rozmyslím...

FZŠ prof. Otokara Chlupa nabízí již více než pět let žákům čtvrtého ročníku pravidelné lekce FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování.  Za složitým názvem se skrývá zajímavá metoda, která často děti zaujme a inspiruje, formuje jejich myšlení, upevňuje vhodné školní návyky, učí je práci s chybou a vede je k přemýšlení o vlastních myšlenkových postupech.

Zpravidla se těchto hodin účastní žáci, kteří dobře zvládají školní nároky. Naše škola jim takto poskytuje možnost dalšího rozvoje. Formou práce se speciálními pracovními listy se žáci učí soustředit nebo vyvozovat vše na základě svých dosavadních zkušeností. Místo konstatování „to je…“ inspiruje tato metoda děti otázkami typu „Co vidíš? Už ses s tím setkal? Kde ještě by se to dalo použít?“ apod. Žáci se postupně učí využívat různé strategie a propojovat naučené teorie s praktickým životem. Cílem ale nejsou správné odpovědi. Zásadní je rozvoj myšlení a aktivní přemýšlení o procesu učení.

Zuzana Majstrová