Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Objevování velikonočního příběhu

Se čtvrťáky ze základní školy Mohylová jsme se začátkem dubna vypravili do kostela sv. Jakuba na Velikonoční příběh, který zdejší farnost připravila pro žáky 1. stupně. Chtěli jsme poznat svátky jara i z jiné stránky, než bývá obvyklé, a tak jsme byli zvědaví, o čem vlastně příběh bude. Před kostelem nás přivítal sympatický kaplan Václav. Začal si s námi povídat a za chvíli jsme měli dojem, že jsme staří známí. Vyzval nás k průzkumu kolem kostela, kde jsme měli vypátrat věci související s Velikonocemi. Kromě klasických vajíček, pomlázky a čokoládových zajíců, jsme narazili i na několik neobvyklých předmětů, mezi nimi trnovou korunu či tlustou svíčku se dvěma neznámými písmeny.

Vybaveni svými úlovky jsme se vyšplhali na kůr, odkud se nám naskytnul neobvyklý pohled na vnitřek kostela. Zde nám Václav vysvětlil spoustu věcí, které jsme doposud nevěděli, například že trnovou korunu nasadili vojáci Ježíšovi, aby se mu posmívali, tlustá svíčka se jmenuje paškál a jsou na ní řecká písmena alfa a omega, která znamenají, že Ježíš byl a bude živý na věky. Dole v kostele jsme si poslechli povídání o Ježíšově životě doprovázené nádhernými obrázky. Přestože všichni dobře známe příběh Ježíšova narození, některé z nás trochu překvapilo, že má i pokračování. Poté jsme se rozdělili do skupinek a přečetli si o velikonočních událostech podle jednotlivých dní: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle vzkříšení. Následně skupinky prezentovaly, co se dozvěděly. Použily přitom různé formy ztvárnění, třeba divadelní dramatizaci.

Hodina utekla jako voda a nám bylo trochu smutno, když program skončil. Jako dárek jsme si ale odnesli malý paškál, kterým si obohatíme velikonoční výzdobu ve třídě.

Simona Kocourková