Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Noc s Andersenem aneb Dětské noční dobrodružství v Tamtamu

Co se vám vybaví, když se řekne kouzelná zahrada? Mnohým určitě krásný knižní příběh nebo poetický film Zahrada Jiřího Trnky. A právě knížka českého spisovatele, loutkáře, výtvarníka a režiséra o dobrodružství pětice chlapců v tajemné zahradě se stala motivem pro letošní Noc s Andersenem, kterou 1. dubna uspořádalo Centrum pro dětský sluch Tamtam ve spolupráci s Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených ve své speciální knihovně v Praze-Stodůlkách.

Noc s Andersenem je každoroční akce knihoven, která vznikla na podporu dětského čtenářství. Děti u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena nocují v knihovně. Kromě čtení je pro ně připraven i další program plný zážitků.

Zahrada, která obklopuje Centrum pro dětský sluch Tamtam, se stala místem dobrodružné hry pro partu malých i větších čtenářů se sluchovým postižením i bez něj. Nebáli se zůstat přes noc bez rodičů a postupně odhalovali rozličná tajemství, i když jim to zlomyslný kocour stále kazil. Od moudré velryby dostali hádanky, museli poskládat spoustu rozsypaných písmenek a hráli i divadlo. Soutěže venku i uvnitř budovy prokládalo čtení a povídání o knížkách. Po dvouleté pauze kvůli protiepidemickým opatřením si všichni letošní Noc s Andersenem velice užili. Už nyní v Tamtamu vymýšlejí téma pro tu další. O možnostech přihlášení budete s předstihem informováni.

Centrum pro dětský sluch Tamtam pomáhá rodinám dětí s postižením sluchu v České republice. Podporuje je, aby zvládaly náročné životní situace, které přináší postižení sluchu, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života.

Tamtam lze kontaktovat na poradenské lince 605 100 400 nebo na e-mailu: poradna@tamtam.cz.

Radana Ardeltová, Centrum pro dětský sluch Tamtam