Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Osoby bez domova

Na základě opakovaných stížností občanů provedli strážníci našeho obvodního ředitelství v měsíci březnu a dubnu několik mimořádných kontrol zaměřených na místa se zvýšeným výskytem kriminálně závadových osob a osob bez domova. Smyslem kontrol bylo postihnout všechny nepřizpůsobivé občany, kteří na území Prahy 13 narušují svým chováním veřejný pořádek, obtěžují pokřikem kolemjdoucí a konzumují alkoholické nápoje na místech, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno. Všechny podezřelé osoby byly podrobeny lustraci, zda po nich nepátrá Policie České republiky, přičemž v některých případech i s pozitivním výsledkem. Během letních měsíců zapojíme do plánovaných kontrol ještě více strážníků a techniky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP