Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zahájeny speciální akce na neukázněné majitele psů

Kontrolou „pejskařů “ jsou pověřeni zejména naši územně odpovědní strážníci, okrskáři, kteří vykonávají hlídkovou činnost na svých okrscích pěším způsobem. Nad rámec průběžných kontrol provádíme na svěřeném teritoriu i speciální „AKCE PSI.“ Tyto zvláštní akce jsou přímo cílené na neukázněné majitele psů. V průběhu již provedených akcí bylo zkontrolováno několik desítek osob venčících psa. Pokud jsou při naší činnosti zjištěny nějaké přestupky, předáváme je příslušnému správnímu orgánu k projednání. V letošním roce plánujeme akce zaměřené na kontrolu psů a jejich majitelů v každém kalendářním měsíci, a to zpravidla ve dnech pracovního klidu.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP